Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Конкурс туралы хабарландыру

Автор: admin2 от 20-01-2015, 10:49, посмотрело: 2680

0 Орта білім беру ўйымдарында білім алушыларды тамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша кґрсетілетін ќызметтерді берушілерді таѕдау ќаєидаларына
2-ќосымша

Конкурс туралы хабарландыру
Конкурс ұйымдастырушысы: Алматы қаласы Білім басқармасының ««№142 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 050049, Алматы қаласы, Жұлдыз-1 ық-ауданы,20 үй email almatyschool142@mail.ru, байланыс телефондары: 8 (727) 252-01-07; 8 (727) 251-57-71 Алматы қаласы Білім басқармасының «№142 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды. Қызмет: Алматы қаласы Білім басқармасының «№142 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде Алматы қаласы Жұлдыз-1 ық-ауданы,20 үй көрсетілуі тиіс. Алматы қаласы Білім басқармасының«№142 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру. Қызметті алушылар саны 1530 оқушы, оның ішінде 770 бастауыш сынып оқушылары бюджет қаржысынан тегін тамақтанатын қызмет көрсетуге бөлінген сома 12581250-00 теңге (он екі миллион бес жүз сексен бір мыңекі жүз елу ) теңге 00 тиын (ҚҚС-сіз).
Қызметті көрсету мерзімі:бастауыш сынып оқушыларының тамақтандыру 01.03.2015ж – 25.05.2015 жылы және бюджет қаржысынан тегін тамақтанатын әлеуметтік аз қамтылған, көп балалы отбасы балалары, қамқорлыққа алынған және жетім балаларды тамақтандыру 01.03.2015 ж. – 31.12.2015ж. Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі. Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2015 жылғы "10" ақпан дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Жұлдыз-1 ық-ауданы,20 үй, Алматы қаласы Білім басқармасының «№142 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі №1 бөлме күнделікті (сенбі және жексенбі күндерінен басқа күндері) сағат 10:00-ден 15:00-ге дейін немесе http://142.alschool.kz/gosudarstvennye-zakupki, интернет-ресурсынан алуға болады. Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер Алматы қаласы Білім басқармасының «№142 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне мына мекенжай бойынша Алматы қаласы, Жұлдыз-1 ық-ауданы,20 үй № 1бөлмеге жібереді. Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2015 жылдың 10 ақпан күні сағат 10:00 дейін. Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер 2015 жыдлың 10 ақпан күні сағат 13:00-де мына мекенжай бойынша: Алматы қаласы Жұлдыз-1 ық-ауданы,20 үй, Алматы қаласы Білім басқармасының «№142 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі директордың кабинетінде ашылады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға
болады: 8 (727) 252-01-07; 8 (727) 251-57-71

Категория: открытый конкурс

 

Объявление о конкурсе

Автор: admin2 от 20-01-2015, 10:48, посмотрело: 1490

0 Приложение 2
к Правилам выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования

Объявление о конкурсе
Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа №142» Управления образования г.Алматы
050049 г.Алматы, мкр Жулдыз -1 дом-20
Almatyschool142@mail.ru
объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.
Услуга должна быть оказана:
Место оказания услуги: г.Алматы, мкр Жулдыз-1 дом 20, КГУ «Общеобразовательная школа №142»
Объем услуги:46970 детодней на период с 01 марта по 31 мая 2015 года.
Перечень категорий получателей:
Общее количество обучающихся – 1530 человек.
Из них:
Учащиеся 1-4 классов –770 человек (обеспечиваются бесплатным питанием за счет бюджетных средств).
Сумма, выделенная на оказание услуги: 268 тг. на каждого учащегося 1-4 классов ежедневно. На общую сумму: 12581250 тг. (Двенадцать миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяч двести пятьдесят тенге 00 тиын)
Срок оказания услуги для обеспечения бесплатным питанием за счет бюджетных средств учащихся 1-4 классов с 01.03.2015 года по 25.05.2015 года и для учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемых и сирот с 1.03.2015 года до 31.12.2015 года.
Пакет копии конкурсной документации можно получить ежедневно в рабочие дни с 10 00 до 15 00 в срок до 10 февраля 2015 года включительно по адресу:
г.Алматы,мкр Жулдыз-1 , д.20, КГУ «Общеобразовательная школа №142», кабинет №1 и/или на интернет-ресурсе http://142.alschool.kz/gosudarstvennye-zakupki, или выслав письмо-заявку в свободной форме на электронный адрес almatyschool142@mail.ru Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГУ «Общеобразовательная школа №142» по адресу: г.Алматы, мкр Жулдыз-1 дом 20, кабинет №1.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10 00 часов 10 февраля 2015 года включительно.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу:
г.Алматы, мкр Жулдыз-1, д.20, КГУ «Общеобразовательная школа №142», кабинет №1._
Дата и время вскрытия конвертов: 10.02.2015 года в 1300.
Дополнительную информацию и справки можно получить по
телефону: 8 (727) 252-01-07 и 8 (727) 251-57-71

Категория: открытый конкурс